އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝިހާމް، އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްފައްތާޙު ޙުސައިންް
ޗާންދަނީމާގެ/ ބ. ހިތާދޫ

               އުމުރުފުރާ: 8 އަހަރާއި 12 އަހަރާ ދެމެދު

               ލިޔުއްވި ފޮތުގެ ނަން: ނަތީޖާ މި ފޮންޏޭ