އަލްފާޟިލާ ޔާސްމީން ނަޞީރު
ގއ. ވިލިނގިލީ ވާދީގެ

ދިވެހިބަހުގެ ބަހުރުވަތައް ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން، ދިވެހިބަހުގެ ބަހުރުވަތަކުގެ އަދަބީ ބަސްފޮތް ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގެ 18 އަހަރާއި 35 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކުރެއްވުން