އަލްފާޟިލް ކަށިމާ އަޙްމަދު ޝާކިިރު
މއ. ކަށިމާ

               ލިޔުއްވި ފޮތުގެ ނަން: ދިވެހީންގެ ތާރީޚާއި ސަގާފަތު

               އުމުރުފުރާ: 12 އަހަރާއި 16 އަހަރާ ދެމެދު