އަލްފާޟިލް ސަމަރުބުލޫ އިބްރާހީމް މަނިކު
މ. ސަމަރުބްލޫގެ

               ލިޔުއްވި ފޮތުގެ ނަން: އަހަރެން މަދީނާދެކެ ލޯބިވަމެވެ.

               އުމުރުފުރާ: 8 އަހަރާއި 12 އަހަރާ ދެމެދު