އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ނާޒިފު
ގ. ގުލްޝަންވިލާ

               ފިޖީގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ދަ ސައުތު ޕެސިފިކުގައި ފެބުރުވަރީ 1997 ން ޑިސެންބަރު 1999 އަށް ހިންގި ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އިންގްލިޝް ލޭންގުއެޖް) ކޯހުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވިފައިވާތީ.