އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞީރު
ގ.ވިލާ

އޭޝިއަން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ ފޮރ ޔުނެސްކޯގެ ފަރާތުން 1987 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި 12 ވަނަ ފޮޓޯ މުބާރާތުން ގ.ވިލާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞީރު ޚާއްޞަ އިނާމެއް ހޯއްދަވާފައިވާތީ.