އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު
ސ.ހިތަދޫ

އޭޝިއަން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ ފޮރ ޔުނެސްކޯގެ ފަރާތުން 1982 ވަނަ އަހަރު ޓޯކިޔޯގައި ބޭއްވި 7 ވަނަ ފޮޓޯ މަޢްރަޟުން އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު ޚާއްޞަ އިނާމެއް ހޯއްދަވާފައިވާތީ.