ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޑިމެންޝާ އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމާގުޅޭ ލީފްލެޓް "ޓެން ވޯރނިނގް ސައިންސް އޮފް ޑިމެންޝާ" ނެރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

12 ސެޕްޓެންބަރު 2022