ފޮޓޯ އަލްބަމް

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުން

6 ފެބުރުވަރީ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރިޔާސީ ބަޔާން 2023: ސަރުކާރުން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ ގުޅުންބޮޑު، ދިރުންހުރި، އެތެރޭގެ އިޤްތިޞާދެއް އުފެއްދުމަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
6 ފެބުރުވަރީ 2023, ޚަބަރު
ރިޔާސީ ބަޔާން 2023: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްވަވައިފި
6 ފެބުރުވަރީ 2023, ޚަބަރު
Presidential Address 2023: The administration aims to create a cohesive and vibrant domestic economy
06 February 2023, Press Release
ރިޔާސީ ބަޔާން 2023: ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ދެގުނަ ކުރެވި 2028 ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 45 ބިލިޔަނަށް އަރާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
6 ފެބުރުވަރީ 2023, ޚަބަރު
ރިޔާސީ ބަޔާން 2023: ދައުރެއްގެ ތެރޭގައި ބިންގަލުން ފެށި ފްލެޓް ޢިމާރާތެއް ނިންމާ، ރައްޔިތުން ބޯހިޔާވަހި ކުރާ ފުރަތަމަ އަހަރަށް މިއަހަރު ވެގެންދާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
6 ފެބުރުވަރީ 2023, ޚަބަރު
Presidential Address 2023: President Solih delivers the Presidential Address at the opening of the People's Majlis
06 February 2023, Press Release
Presidential Address 2023: This year will be the first in a presidential term where fully-completed housing units are handed over to recipients, says the President
06 February 2023, Press Release
Presidential Address 2023: The administration will be able to double revenue to MVR 45 billion by 2028, says the President
06 February 2023, Press Release