ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން 08-06-2022

8 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު ކުރިއަށްދަނީ ރަނގަޅު މިސްރާބަށް ކަމަށް ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
8 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
މާލޭގެ ރަށްވެހިންނަށް އަމާޒުކޮށް ދޫކުރާ 5000 ގޯތީގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ދޫކުރާ 3000 ގޯތި ދޫކުރުމަށް މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އިޢުލާން ކުރާނެ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
8 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The Maldives’ economy is on a positive path, assures the President
08 June 2022, Press Release
The President meets the press, reveals applications will be open before July for 3,000 residential plots
08 June 2022, Press Release