ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޓަރސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

27 މޭ 2022