ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން މެލްޓަލް ހެލްތް ގެޕް މާސްޓަރ ޓްރެއިނިންގ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

26 މޭ 2022