Photo Album

The Vice President attends jersey handover ceremony for national team competing in SABA Women's Championship

20 September 2022

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، "ސައުތު އޭޝިއަން ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ވިމަންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހި އަންހެން ޓީމާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ހިތްވަރު ދެއްވައިފި
20 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The Vice President meets the women’s basketball team competing in the SABA Women’s Championship
20 September 2022, Press Release