Photo Album

President attends the ceremony held to mark the 130th anniversary of MNDF

13 September 2022

Related Articles

ދިވެހި ޤައުމު ދިފާޢުކުރުމުގެ 'ކޮމާންޑް އެންޑް ކޮންޓްރޯލް' އަބަދުވެސް އޮންނަންވާނީ ދިވެހި ސިފައިންގެ އަތްމަތީގައިކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
13 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The army must always have "command and control" over safeguarding the nation, says the President
13 September 2022, Press Release