Photo Album

The President attends the opening of “Masjid Rasheed”

02 July 2022

Related Articles

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މިސްކިތް،"މަސްޖިދު ރަޝީދު" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުވައިދެއްވައިފި
2 ޖުލައި 2022, ޚަބަރު
The President officially opens "Masjid Rasheed" in Hulhumalé
02 July 2022, Press Release