Photo Album

State Banquet hosted by President Nasheed in Honour of the Prime Minister of Bhutan

02 April 2011

Related Articles

ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކާއި، ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން، ރާއްޖެއާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުވެފައިވާ ކަމުގައި ބޫޓާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެ
3 އޭޕްރިލް 2011, ޚަބަރު
Bhutan Prime Minister Praises Maldivian Government’s Vision
03 April 2011, Press Release