Photo Album

The First Lady meets the national basketball team ahead of SABA Women's Championship 2022

24 September 2022

Related Articles

ސާބާގެ ވިމަންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ އަންހެން ޤައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައްދަލުކުރައްވައި ހިތްވަރު ދެއްވައިފި
24 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The First Lady meets the national team ahead of SABA Women’s Championship 2022
24 September 2022, Press Release