Photo Album

The President and First Lady conclude official visit to Rwanda

27 June 2022

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮމަންވެލްތުގެ އެންމެ އިސްވެރިންގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރުވާންޑާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
27 ޖޫން 2022, ޚަބަރު
The President concludes his official visit to Rwanda
27 June 2022, Press Release