Photo Album

The President and First Lady attend the official opening of CHOGM 2022

24 June 2022

Related Articles

The President and First Lady attend official opening of the 26th CHOGM 2022
24 June 2022, Press Release
ކޮމަންވެލްތް ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުން 2022 ރަސްމީގޮތުން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
24 ޖޫން 2022, ޚަބަރު