Photo Album

First Lady attends closing of Quran Competition organised to commemorate the late Al-Marhoom Ibthihaal

28 March 2024

Related Articles

ތުއްތުކުދިން ޤުރުއާނަށް ލޯބިޖެއްސުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ރަމަޟާންމަހުގައި ޤުރުއާން މުބާރާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވިދާޅުވެއްޖެ
28 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
First Lady stresses the importance of conducting Quran competitions to instil love for Quran among children
28 March 2024, Press Release