Photo Album

The Vice President attends R. Tourism Expo 2022 awards ceremony

08 October 2022

Related Articles

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ރާއްޖެއަށް މިހާރު ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީގެ އަސްލަކީ ދިވެހި ޒުވާނުން ރިސޯޓްތަކުގައި ކުރަމުންއައި ބުރަ މަސައްކަތް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
8 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު