Photo Album

Indian Foreign Secretary pays a courtesy call on the President

02 October 2022

Related Articles

The Foreign Secretary of India pays courtesy call on the President
02 October 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
2 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު