Photo Album

The President and First Lady sign the book of condolence open in memory of the late Queen Elizabeth II

14 September 2022

Related Articles

The President and First Lady sign the book of condolence in memory of the late Queen Elizabeth II
14 September 2022, Press Release
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރާނީ އެލިޒަބަތު 2 ވަނައިގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސޮއިކުރައްވައިފި
14 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު