Photo Album

President departs on official visit to India

01 August 2022

Related Articles

The President departs on an official visit to India
01 August 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
1 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު