Photo Album

The President meets with Maldivian Athletes who are participating in the Commonwealth Games and Islamic Solidarity Games

19 July 2022

Related Articles

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި ރާއްޖެއަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެތްލީޓުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފި
19 ޖުލައި 2022, ޚަބަރު
President urges Maldivian Athletes to strive for glory in international sporting
19 July 2022, Press Release