Photo Album

Palestinian President arrives in the Maldives on a State Visit

17 April 2012

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދުގެ ދަޢުވަތަކަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި، ފަލަސްޠީނުގެ ރައީސް ޑޮކްޓަރ މަޙްމޫދު ޢައްބާސް މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
17 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
Palestinian President arrives in the Maldives on a State Visit
17 April 2012, Press Release