Photo Album

President meets Honorary Consul of Maldives to Germany

11 April 2012

Related Articles

ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
11 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
Honorary Consul of Maldives to Germany calls on the President
11 April 2012, Press Release