Photo Album

President meets the people of Gaafaru

21 March 2012

Related Articles

އެކިކަންކަމުގެ ތަޙްޤީޤު ހިންގުން އޮތީ، ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ބާރުގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި، އެކަންކަން ބަރާބަރަށް ގެންދެވުމަށާއި، އެކަންކަން އަވަސްކުރެއްވުމަށް ފުލުހުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
21 މާރިޗު 2012, ޚަބަރު
President urges the Maldives Police Service to speed up investigations
21 March 2012, Press Release