Photo Album

Ceremony to present registries for housing plots in Hulhulmale

30 January 2012

Related Articles

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯއްދަވައިދެއްވުމަކީ، މި ދައުލަތަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
30 ޖަނަވަރީ 2012, ޚަބަރު
President presents Hulhumale plot registries to recipients
30 January 2012, Press Release