Photo Album

President Nasheed attends Scholars' Seminar

31 December 2011

Related Articles

ޢިލްމުވެރިންގެ މަހާސިންތާ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
31 ޑިސެންބަރު 2011, ޚަބަރު
President Nasheed attends Scholars’ Seminar opening ceremony
31 December 2011, Press Release