Photo Album

Indonesian Ambassador farewell call on the President

29 December 2011

Related Articles

އިންޑޮނޭޝިޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
29 ޑިސެންބަރު 2011, ޚަބަރު
Indonesian Ambassador Pays Farewell Call On President Nasheed
29 December 2011, Press Release