Photo Album

Inauguration of the government’s “Fiscal and Economic Reform Programme”

15 August 2011

Related Articles

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު، އެ ހަފްތާއެއްގައި ސަރުކާރުންނާއި ދައުލަތުން ކުރެއްވި ހުރިހާ ޚަރަދެއް ޝާއިޢު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
15 އޮގަސްޓް 2011, ޚަބަރު
"All Government Expenditure to be Revealed on a Weekly Basis from Next Month Onwards," says President Nasheed
15 August 2011, Press Release