Photo Album

Opening Ceremony of 8th Indian Ocean Island Games

05 August 2011

Related Articles

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާކަމީ، ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށާއި، ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކުގެ އެއްބާރުލުމަށް އެމަނިކުފާނު ދެއްވާ އަހަންމިއްޔަތުގެ ރަމްޒެއް ކަމުގައި ސީޝެލްސްގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
6 އޮގަސްޓް 2011, ޚަބަރު
President Nasheed’s Presence at the Opening of Indian Ocean Island Games is a Testimony to the Importance we attach to our Relations and to Solidarity in our Region – Seychellois President
06 August 2011, Press Release