Photo Album

President Tours Dhaalu Atoll

21 July 2011

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ފަށްޓަވައިފި
20 ޖުލައި 2011, ޚަބަރު
President Begins a Tour of Dhaalu Atoll
20 July 2011, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރި ރިނބުދޫ، މީދޫ އަދި ބަނޑިދުއަށް ވަޑައިގެން، އެރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
21 ޖުލައި 2011, ޚަބަރު
President Meets with Island Councils of Rin’budhoo, Meedhoo and Ban’didhoo
21 July 2011, Press Release