ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްވި 83 ވަނަ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބު
21 ޖަނަވަރީ 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްވި 82 ވަނަ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބު
14 ޖަނަވަރީ 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްވި 81 ވަނަ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބު
7 ޖަނަވަރީ 2011 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްވި 80 ވަނަ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބު
31 ޑިސެންބަރު 2010 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްވި 79 ވަނަ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބު
24 ޑިސެންބަރު 2010 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްވި 78 ވަނަ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބު

17 ޑިސެންބަރު 2010 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްވި 77 ވަނަ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބު
10 ޑިސެންބަރު 2010 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްވި 76 ވަނަ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބު
3 ޑިސެންބަރު 2010 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްވި 75 ވަނަ ރޭޑިއޯ ޚިޠާބު
26 ނޮވެންބަރު 2010 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްވި 74 ވަނަ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބު
19 ނޮވެންބަރު 2010 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު