ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި އިތުރު ދުވަސްތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ. މިކަން އިޢުލާނު ކުރައްވާފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު ނެރުއްވި ދެންނެވުމެއްގައެވެ.

އެގޮތުން ބަންދުކުރައްވާފައިވާ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި:

  1. 5 މޭ 2022 (ބުރާސްފަތި)
  2. 13 ޖުލައި 2022 (ބުދަ)
  3. 14 ޖުލައި 2022 (ބުރާސްފަތި)
  4. 28 ޖުލައި 2022 (ބުރާސްފަތި)