ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ގުޅާލެއްވުމުގެ މަޝްރޫޢު ފެށްޓެވިތާ 2 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތު

13 ޖަނަވަރީ 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ބޭނުންކޮށްގެން، ރާއްޖޭގެ ތިންލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން މިހާތަނަށް ދަތުރު ކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
13 ޖަނަވަރީ 2011, ޚަބަރު
Over 300,000 journeys made on new transport network – President Nasheed
13 January 2011, Press Release