ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސޭޝެލްސްގެ ރައީސް ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުން

11 ޖޫން 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސޭޝެލްސްގެ ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެވަޑައިގެންފި
11 ޖޫން 2023, ޚަބަރު
The President and First Lady of Seychelles arrive in Maldives for state visit
11 June 2023, Press Release