ފޮޓޯ އަލްބަމް

އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރާތް ކުރެއްވުން

6 ޖުލައި 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Australian High Commissioner pays farewell call on the Vice President
06 July 2022, Press Release
އޮސްޓްރޭލިޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
6 ޖުލައި 2022, ޚަބަރު