Photo Album

The Special Envoy of the Chinese President pays courtesy call on the President

18 November 2023

Related Articles

The Special Envoy of the Chinese President pays a courtesy call on the President and emphasises the importance of fostering China-Maldives friendship
18 November 2023, Press Release
ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބު ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައި، ރާއްޖެއާއި ޗައިނާގެ އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވައިފި
18 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު