ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބ. ދޮންފަނަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

10 ފެބުރުވަރީ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The First Lady attends 2nd INSPIRE Shore to Open Water Festival on B. Dhonfanu Island
10 February 2023, Press Release
ކަނޑަށް ކުރާ ޤަދަރާއި ލޯބި އާލާކުރުމަށް ދޮންފަނުގައި ބޭއްވި 2 ވަނަ "އިންސްޕަޔަރ ޝޯ ޓު އޯޕަން ވޯޓަރ ފެސްޓިވަލް" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
10 ފެބުރުވަރީ 2023, ޚަބަރު