Photo Album

The Dutch Ambassador presents credentials to the President

22 November 2022

Related Articles

The Dutch Ambassador presents credentials to the President
22 November 2022, Press Release
ނެދަލެންޑްސް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
22 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު