Photo Album

The President visits Jawaharlal Nehru Port Trust

04 August 2022

Related Articles

President tours Jawaharlal Nehru Port Trust in Mumbai
04 August 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުމްބާއީގެ ޖަވާހިރްލާލް ނެހުރޫ ޕޯޓް ޓްރަސްޓަަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
4 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު