Photo Album

President and First Lady observe the military parade and procession held to commemorate Independence Day

26 July 2022

Related Articles

President and First Lady observe the military parade and procession held to commemorate this year’s Independence Day
26 July 2022, Press Release
މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ބޭއްވި އަސްކަރީ ޕެރޭޑާއި ޕްރޮސެޝަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި 
26 ޖުލައި 2022, ޚަބަރު