Photo Album

Flag hoisting ceremony to commemorate the Maldives' 57th anniversary of Independence

26 July 2022

Related Articles

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި
26 ޖުލައި 2022, ޚަބަރު
President and First Lady participate in flag hoisting ceremony to commemorate Independence Day 2022
26 July 2022, Press Release