Photo Album

The Vice President attends groundbreaking ceremony for the Ajial Bilingual School

14 June 2022

Related Articles

The development of new schools to cater to the growing student population is underway, says the Vice President
14 June 2022, Press Release
ހުޅުމާލޭގައި ކިޔަވާ ކުދިންގެ އާބާދީ އިތުރުވަމުންދާ ނިސްބަތަށް ބަލައި އިތުރު ސްކޫލްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
14 ޖޫން 2022, ޚަބަރު