ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މަރަދޫ ބަނދަރާއި މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު ހުޅުއްވައިދެއްވުން

27 މާރިޗު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑޫ ސިޓީގެ މަރަދޫ ބަނދަރާއި އެ ސިޓީގެ މަރަދޫފޭދޫގެ ބަނދަރު ރަސްމީގޮތުން ހުޅުވައިދެއްވައިފި
27 މާރިޗު 2022, ޚަބަރު
President officially inaugurates Maradhoo Harbour and Maradhoo Feydhoo Harbour in Addu City
27 March 2022, Press Release