ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

21 ނޮވެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

High Commissioner of India to the Maldives pays courtesy call on the Vice President
21 November 2021, Press Release
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް، އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
21 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު