Photo Album

US Ambassador to the Maldives calls on the President

17 January 2011

Related Articles

އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
17 ޖަނަވަރީ 2011, ޚަބަރު
US Ambassador calls on the President
17 January 2011, Press Release