Photo Album

President speaks on the government's achievements in establishing a nationwide transport network

13 January 2011

Related Articles

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ބޭނުންކޮށްގެން، ރާއްޖޭގެ ތިންލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން މިހާތަނަށް ދަތުރު ކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
13 ޖަނަވަރީ 2011, ޚަބަރު
Over 300,000 journeys made on new transport network – President Nasheed
13 January 2011, Press Release